Τι προσφέρουμε

Εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Εξατομικευμένα προγράμματα.
 • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα.
 • Εστίαση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή.
 • Εκμάθηση μέσω δημιουργικών και διαδραστικών δραστηριοτήτων.
 • Παιδικά τμήματα & τμήματα ενηλίκων.
 • Προετοιμασία στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών στα ειδικά μαθήματα για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
 • Διδασκαλία Αγγλικών από English native speakers.
 • Όλοι οι καθηγητές είμαστε απόφοιτοι πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία.
 • Δωρεάν δανειστική βιβλιοθήκη.
 • Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για αδύναμους μαθητές.
Οικονομικά Οφέλη
 • Δωρεάν τμήματα Pre-Junior & Α JUNIOR – Ξεκινήστε Αγγλικά μαζί μας εντελώς δωρεάν!
 • Προσιτά δίδακτρα.
 • Έκπτωση για 2η γλώσσα, αδέλφια, φοιτητές και άνεργους.
 • Δεν πληρώνετε εγγραφή.
Χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών
 • eLearning – Διαδικτυακή πλατφόρμα ακαδημαϊκής υποστήριξης με πλούσιο πρόσθετο υλικό.
 • Multimedia Lab – Διαδραστικοί πίνακες – Projectors.
 • Πρακτική σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσα από κατάλληλα προγράμματα.
Επικοινωνία
 • Άμεση επικοινωνία καθηγητή – μαθητή – γονέα.
 • Ενημέρωση γονέων σε περίπτωση απουσίας μαθητή.
 • Καθορισμένες και έκτακτες συναντήσεις ενημέρωσης προόδου.