ΑΓΓΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝΣτο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΟΣΜΟΣ τοποθετούμε τους μαθητές στο επίκεντρο και τους προετοιμάζουμε όχι απλά για την απόκτηση ενός διπλώματος πιστοποίησης αλλά και για την απόκτηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων εκείνων που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν τις ξένες γλώσσες σε όλες τις εκφάνσεις της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής.  

Οι σύγχρονες και αποδοτικές μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε είναι πλήρως συμβατές με το ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΩΝ.
(Common European Framework of Reference for Languages)
.

Η εκπαιδευτική μας προσέγγιση απαρτίζεται από τις ενότητες που ακολουθούν ενώ για μια αναλυτική λίστα των προγραμμάτων σπουδών/πτυχίων πατήστε στο σύνδεσμο της γλώσσας που σας ενδιαφέρει.   

 ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
  Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα
   Διδασκαλία Αγγλικών από English native speakers
   Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία
   Όλοι οι καθηγητές είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές
   Εκμάθηση μέσω δημιουργικών και διαδραστικών δραστηριοτήτων
   Εξατομικευμένα προγράμματα
   Δωρεάν δανειστική βιβλιοθήκη
   Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία
   Προετοιμασία στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών στα ειδικά μαθήματα για τις πανελλήνιες εξετάσεις
     
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
   Multimedia Lab – Διαδραστικοί πίνακες - Projectors
   eLearning – Διαδικτυακή πλατφόρμα ακαδημαϊκής υποστήριξης με πλούσιο πρόσθετο υλικό
   Πρακτική σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσα από κατάλληλα προγράμματα
   

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Άμεση επικοινωνία καθηγητή – μαθητή – γονέα
   Ενημέρωση γονέων σε περίπτωση απουσίας μαθητή
   Καθορισμένες και έκτατες συναντήσεις ενημέρωσης προόδου