Παιδικά Προγράμματα Σπουδών
 Cours 1 (Classe Préparatoire ) - Προκαταρκτικό τμήμα  Γαλλικών
Cours 2 (niveau A1) -  Τμήμα Γαλλικών Πρώτου Επιπέδου   
 Cours 3 (niveau A2) -  Τμήμα  Γαλλικών Πρώτου Επιπέδου
 Cours 4 (niveau B1) -   Τμήμα  Γαλλικών Μεσαίου επιπέδου
 Cours 5 (niveau B2) -   Τμήμα  Γαλλικών Μεσαίου επιπέδου
 Cours 6 (niveau C1) -   Τμήμα  Γαλλικών Υψηλού επιπέδου
 Cours 7 (niveau C2) -   Τμήμα  Γαλλικών Υψηλού επιπέδου

 

Λόγω των διαφορετικών αναγκών αλλά και του διαθέσιμου χρόνου των ενηλίκων που επιλέγουν να μάθουν ή να βελτιώσουν τα γαλλικά τους, τα προγράμματα σπουδών μας διαμορφώνονται και προσαρμόζονται ώστε να σας εξυπηρετούν καλύτερα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ *
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σχετικό σύνδεσμο στο πτυχίο που σας ενδιαφέρει.

   DELF: A1, A2, B1, B2
   DALF: C1 & C2 

 

Προετοιμασία στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών για τις πανελλήνιες εξετάσεις
*Εκτός των προτεινόμενων πτυχίων που αναφέρονται παραπάνω, κατόπιν συνεννόησης μπορεί να γίνει προετοιμασία και για κάποιο άλλο πτυχίο της αρεσκείας σας.