Παιδικά Προγράμματα Σπουδών
Nivel  1 (A1) -  Τμήμα Ισπανικών Πρώτου Επιπέδου   
Nivel  2 (A2) -  Τμήμα  Ισπανικών Πρώτου Επιπέδου
Nivel  3 (B1) -   Τμήμα  Ισπανικών Μεσαίου επιπέδου
Nivel  4 (B2) -   Τμήμα  Ισπανικών Μεσαίου επιπέδου
Nivel  5 (C1) -   Τμήμα  Ισπανικών Υψηλού επιπέδου
Nivel  6 (C2) -   Τμήμα  Ισπανικών Υψηλού επιπέδου


Λόγω των διαφορετικών αναγκών αλλά και του διαθέσιμου χρόνου των ενηλίκων που επιλέγουν να μάθουν ή να βελτιώσουν τα ισπανικά τους, τα προγράμματα σπουδών μας διαμορφώνονται και προσαρμόζονται ώστε να σας εξυπηρετούν καλύτερα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ *
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σχετικό σύνδεσμο στο πτυχίο που σας ενδιαφέρει.

  Dele:   Α1, Α2, Β1 Inicial, Β2 Intermedio, C1, C2 Superior


Προετοιμασία στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών για τις πανελλήνιες εξετάσεις
*Εκτός των προτεινόμενων πτυχίων που αναφέρονται παραπάνω, κατόπιν συνεννόησης μπορεί να γίνει προετοιμασία και για κάποιο άλλο πτυχίο της αρεσκείας σας.