Μία χρήσιμη συλλογή από sites, για καθημερινή εξάσκηση της γλώσσας των Αγγλικών.

 

Λεξιλόγιο - Vocabulary

Quiz – Ανά επίπεδο ESL GOLD

Games VOCABULARY.CO.IL

Exercises / Ασκήσεις - Ανά Θεματική Ενότητα ENGLISH VOCABULARY EXERCISES & LEARN ENGLISH FEEL GOOD

 

Γραμματική - Grammar

Quiz – Ανά επίπεδο ESL GOLD

Prepositions / Προθέσεις - CAPITAL COMMUNITY COLLEGE

 

Various Exercises / Διάφορες Ασκήσεις

Ανά Επίπεδο & Θεματική Ενότητα NON STOP ENGLISH

 

Phrasal Verbs / Φραστικά Ρήματα

Main Lists / Βασικές Λίστες EFLNET & ENGLISH CLUB

Exercises / Ασκήσεις: ESL-LOUNGE

 

Collocations / Συμφράσεις

Main Lists / Βασικές Λίστες ENGLISH CLUB & ESL GOLD

Dictionary / Λεξικό OXFORD COLLOCATIONS

Quiz ENGLISH CLUB

Exercises / Ασκήσεις: ENGLISH GATEWAY (Inter. – Advanced Level)

Business Exercises (Advanced Level) BETTER-ENGLISH

 

Compositions / Εκθέσεις

Linkers / Σύνδεσμοι SLIDESHARE – LINKERS FOR COMPOSITIONS

General Writing Tips (Advanced Level) / Γενικές Συμβουλές Εκθέσεων             ESL BEE

ECCE Tips – Examples / Συμβουλές – Παραδείγματα SLIDESHARE – A LETTER TO THE EDITIOR

ECPE Tips / Συμβουλές – Οδηγίες FULLSPATE & ECPE EXAM TUTOR

 

Phrasebook / Φρασεολόγιο LINGUAHOUSE: EN-GR & GR-EN

Slang / Αργκό – Λαϊκές Εκφράσεις ENGLISH CLUB & ESL CAFE

Video Quizzes ESL VIDEO

 

ECCE Resources (Lower - Michigan) CaMLA

ECPE Resources ( Proficiency - Michigan) CaMLA

FCE Resources (Lower - Cambridge) Sandy Mylin

CPE Resources (Proficiency - Cambridge) Cambridge English

IELTS Resources English Online

TOEFL Resources EST - TOEFL

 

Free E - books Project Gutenberg

 

Αν περιηγηθείτε στις παραπάνω σελίδες θα βρείτε αρκετές ακόμη αξιόλογες πληροφορίες, ασκήσεις κτλ. Για περισσότερους χρήσιμους συνδέσμους επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους: OEDB & ESL PARTYLAND

Η σελίδα αυτή θα ανανεώνεται κάθε φορά που συναντάμε κάποια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα. Αν στο εντωμεταξύ ανακαλύψετε ότι κάποιος σύνδεσμος δε λειτουργεί πλέον ή θέλετε να προσθέσουμε κάποιο link που βρήκατε χρήσιμο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.