Στα σύγχρονα κέντρα εκμάθησης γλωσσών Kosmos απολαμβάνετε υψηλής ποιότητας μαθήματα και υπηρεσίες.

 

Εξατομικευμένα προγράμματα
Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα
• Εκμάθηση μέσω δημιουργικών και διαδραστικών δραστηριοτήτων
Παιδικά τμήματα & τμήματα ενηλίκων
Προετοιμασία στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών στα ειδικά μαθήματα για τις πανελλήνιες εξετάσεις

 

• Διδασκαλία Αγγλικών από English native speakers
• Όλοι οι καθηγητές είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές
Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία

 

eLearning – Διαδικτυακή πλατφόρμα ακαδημαϊκής υποστήριξης με πλούσιο πρόσθετο υλικό
Multimedia Lab – Διαδραστικοί πίνακες - Projectors
Πρακτική σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσα από κατάλληλα προγράμματα
• Χρήση των πλέον σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών

 

Δωρεάν τμήματα Α JUNIOR – Ξεκινήστε Αγγλικά μαζί μας εντελώς δωρεάν!
• Δωρεάν δανειστική βιβλιοθήκη
• Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για αδύναμους μαθητές

office

Προσιτά δίδακτρα. Διατηρούμε τα ήδη χαμηλά δίδακτρα μας στα ίδια επίπεδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Έκπτωση για 2η γλώσσα, αδέλφια, φοιτητές και άνεργους
Δεν πληρώνετε χαράτσι εγγραφής.

 

Άμεση επικοινωνία καθηγητή – μαθητή – γονέα
Ενημέρωση γονέων σε περίπτωση απουσίας μαθητή
• Καθορισμένες και έκτατες συναντήσεις ενημέρωσης προόδου