Μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου μεταφραστών αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε μεταφράσεις σε μια πληθώρα τομέων, στοχεύοντας σε ποιοτικές και όσο το δυνατόν πιο πιστές στο πρωτότυπο μεταφράσεις. Με έμφαση στη συνέπεια στο χρόνο παράδοσης και στην ακρίβεια στο μεταφραστικό έργο χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα ώστε τα κείμενα που παραδίδουμε να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις σας.

Με πλήρη συναίσθηση των εποχών των οποίων διανύουμε έχουμε κρατήσει τις υπηρεσίες μας σε ιδιαίτερα λογικές τιμές, ενώ γίνονται επιπλέον εκπτώσεις για μεγάλα σε όγκο κείμενα.

Λόγω της ακαδημαϊκής μας εξειδίκευσης και της εκτεταμένης εργασιακής μας εμπειρίας, ειδικευόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως Νομική, Πολιτικές / Κοινωνικές  Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Ιατρική, και παραϊατρικές επιστήμες.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας, τα τεχνικά κείμενα μεγάλου βαθμού δυσκολίας ελέγχονται και από αξιόπιστους εξωτερικούς συνεργάτες με εξειδίκευση στον ανάλογο τομέα.

Εκτός από μεταφραστικές υπηρεσίες προσφέρονται  και υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης, διερμηνείας  και μετάφρασης / επικύρωσης επίσημων εγγράφων / πτυχίων από συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο.

Δείγμα της δουλειάς μας μπορεί να μελετηθεί στους συνδέσμους που ακολουθούν:
Aquatic Physiotherapy THR & TKR – Original
Υδάτινη Φυσικοθεραπεία ΟΑΙ & ΟΑΓ - Μετάφραση

Για μια δωρεάν και άμεση εκτίμηση κόστους και χρόνου παράδοσης, παρακαλώ αποστείλετε το αρχείο σας ή ένα δείγμα αυτού μέσω της φόρμας που ακολουθεί  ή στέλνοντας e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-9618154.


captcha