Φιλοσοφία

Η αποστολή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι η παροχή ποιοτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στους μαθητές του με σκοπό την απόκτηση ενός στέρεου ακαδημαϊκού υπόβαθρου. Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στο ότι ένας ποιοτικός εκπαιδευτικός οργανισμός οφείλει να παρέχει στους μαθητές του ένα πλούσιο, πολυδιάστατο και πολυπρόσωπο παιδαγωγικό περιβάλλον, να τους καλλιεργήσει το ενδιαφέρον για τις ξένες γλώσσες και να τους προετοιμάσει κατάλληλα ώστε να αντιμετωπίσουν μελλοντικές προκλήσεις.

Η επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις των επίσημων ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών φορέων επιτυγχάνεται μέσω:

  1. Της παροχής μίας εις βάθους παιδαγωγικής προσέγγισης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση μέσω των πλέον σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή/τριας μας.
  2. Της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία των ξένων γλωσσών ώστε οι μαθητές μας να αποκομίσουν όλα τα οφέλη που αυτές προσφέρουν.
  3. Της δημιουργίας ενός απαιτητικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που παράλληλα υποστηρίζει και νοιάζεται τους μαθητές του με σκοπό την επιτυχία στις εξετάσεις των επίσημων ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών φορέων.

Θεωρούμε πως το ανθρώπινο δυναμικό και η εστίαση στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή είναι το κλειδί στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και πως οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις μπορούν να αναπτυχθούν πολύ πιο αποτελεσματικά σε ένα κέντρο ξένων γλωσσών αφοσιωμένο στις ανάγκες των μαθητών του από ότι σε κάποιον απρόσωπο όμιλο. Με αυτό το σκεπτικό, δημιουργήσαμε ένα δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών, στο οποίο όλοι οι καθηγητές διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στους αντίστοιχους τομείς μας (native speakers, πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων).

Με ιδιαίτερη χαρά αναμένουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά και να σας παράσχουμε διευκρινήσεις.