Παιδικά Προγράμματα Σπουδών
 Junior A - Προκαταρκτικό τμήμα Αγγλικών
 Junior Β - Προκαταρκτικό Τμήμα Αγγλικών
 Senior A - Τμήμα Αγγλικών Πρώτου Επιπέδου
 Senior B - Τμήμα Αγγλικών Πρώτου Επιπέδου
 Senior C - Τμήμα Αγγλικών Πρώτου Επιπέδου
 Senior D & Ε - Τμήμα Αγγλικών Μεσαίου Επιπέδου
 Lower - Τμήμα Αγγλικών Μεσαίου επιπέδου (B2) 
 Proficiency  Έτος 1ο - Τμήμα Αγγλικών Υψηλού Επιπέδου (C1)
 Proficiency  Έτος 2ο - Τμήμα Αγγλικών Υψηλού Επιπέδου (C2)

* Η τάξη Senior E λαμβάνει χώρα ξεχωριστά μόνο εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Προγράμματα Σπουδών για Ενήλικες
English for Adults 1 - Τμήμα Αγγλικών Αρχικού Επιπέδου
English for Adults 2 - Τμήμα  Αγγλικών Μεσαίου επιπέδου 
English for Adults 3 - Τμήμα Αγγλικών Μεσαίου επιπέδου (Β2)
Proficiency - Τμήμα Αγγλικών Υψηλού Επιπέδου (C1 & C2)


•    Ο χρόνος διδασκαλίας ποικίλλει από 100 έως 200 διδακτικές ώρες ετησίως αναλόγως με το επίπεδο, την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών μας.

•    Λόγω των διαφορετικών αναγκών αλλά και του διαθέσιμου χρόνου των ενηλίκων που επιλέγουν να μάθουν ή να βελτιώσουν τα αγγλικά τους, τα προγράμματα σπουδών μας διαμορφώνονται και προσαρμόζονται ώστε να σας εξυπηρετούν καλύτερα.  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ *
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σχετικό σύνδεσμο στο πτυχίο που σας ενδιαφέρει.

  Πανεπιστήμιο του Cambridge
  F.C.E. (First Certificate in English)
  C.A.E. (Certificate in Advanced English)  
  C.P.E. (Certificate of Proficiency in English)
     
  Πανεπιστήμιο του Michigan
  E.C.C.E. (Examination for the Certificate of Competency in English) 
  A.L.C.E. (Advanced Level Certificate in English)
  E.C.P.E. (Examination for the Certificate of Proficiency in English)
     
    Εξετάσεις για είσοδο σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια, μετανάστευση, εργασία σε συγκεκριμένους χώρους κ.α.
  IELTS (International Language Testing System)
  TOEFL (Test of English as a Foreign Language)


Προετοιμασία στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών για τις πανελλήνιες εξετάσεις
*Εκτός των προτεινόμενων πτυχίων που αναφέρονται παραπάνω, κατόπιν συνεννόησης μπορεί να γίνει προετοιμασία και για κάποιο άλλο πτυχίο της αρεσκείας σας.