Μεταφράσεις

Μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου μεταφραστών αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε μεταφράσεις σε μια πληθώρα τομέων, στοχεύοντας σε ποιοτικές και όσο το δυνατόν πιο πιστές στο πρωτότυπο μεταφράσεις. Με έμφαση στη συνέπεια στο χρόνο παράδοσης και στην ακρίβεια στο μεταφραστικό έργο χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα και λογισμικά ώστε τα κείμενα που παραδίδουμε να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις σας.

Λόγω της ακαδημαϊκής μας εξειδίκευσης και της εκτεταμένης εργασιακής μας εμπειρίας, ειδικευόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως Νομική, Πολιτικές / Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Ιατρική, και παραϊατρικές επιστήμες.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας, τα τεχνικά κείμενα μεγάλου βαθμού δυσκολίας ελέγχονται και από αξιόπιστους εξωτερικούς συνεργάτες με εξειδίκευση στον ανάλογο τομέα.

Εκτός από μεταφραστικές υπηρεσίες προσφέρονται και υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης, διερμηνείας και μετάφρασης/επικύρωσης επίσημων εγγράφων/πτυχίων από συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο.

Έχουμε κρατήσει τις υπηρεσίες μας σε ιδιαίτερα λογικές τιμές, ενώ γίνονται επιπλέον εκπτώσεις για μεγάλα σε όγκο κείμενα.

Για μια δωρεάν και άμεση εκτίμηση κόστους και χρόνου παράδοσης, παρακαλώ αποστείλετε το αρχείο σας στέλνοντας e-mail στο translations@kosmos-languages.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-9618154.